AluPlus

Ramsystemet AluPlus används för tillverkning av aluminiumräcken. Systemet kan antingen sitta fast eller glida (kan öppnas) i 2-5-del varianter. Den glidande öppningsmetoden kan lösas genom flera alternativ av glidväggar. Den fasta och den glidande varianten varianten kan kombineras med varandra på alla möjliga sätt.

Enskilda fönster glider bakom varandra vilket gör det möjligt att öppna upp till 4/5 av den inglasade öppningen i en 5-del varianten. Fyllningen sätts in i en aluminiumram som glider på en nedre (bärande) och en övre (ledande) räls. Du kan välja bland ett stort antal fyllningsskivor. Systemet kan förses med glas eller isolerande dubbelglas med olika tjocklekar.

Användning

  • inglasning av balkonger och loggior
  • aluminiumräcken
  • vinterträdgårdar, altaner och uterum
  • glasväggar och skiljeväggar
  • omslutning eller takläggning av uteserveringar

Fördelar

  • möjligt att använda isolergande dubbelglas
  • systemets flexibilitet och mångsidighet
  • kombination med aluminiumräcken från samma inglasningssystem
  • lås i kombination med säkerhetsglas som ett effektivt skydd mot inbrott

Fotogalleri / realisering

Implementeringsalternativ