AluVista

Det ramlösa inglasningssystemet AluVista är ett glid- och svängbart system utan vertikala aluminiumramar. De klara säkerhetsglasvingarna löper längs nedre rälsar på räcken och styrs av övre rälsar av samma form (de ingriper inte in i balkongen). Vattendränering tillhandahålls av dräneringshål. En speciell tätning mellan vingarna och sidoprofilerna säkerställer konstruktionens nästan fullständiga täthet. Ventiler säkerställer ett permanent och naturligt utbyte av luft. Den använda öppningsmetoden möjliggör att det är säkert och bekvämt att putsa glasrutorna. Systemet AluVista kan kompletteras med en praktisk solskyddsteknik.

Användning

  • inglasning av balkonger och loggior
  • vinterträdgårdar, altaner och uterum

Fördelar

  • man kan öppna nästan hela den inglasade ytan
  • användning av högkvalité plast
  • det är möjligt att eliminera underlagets ojämnhet genom att justera hjulets höjd
  • maximal brandsäkerhet
  • möjligt att montera persienner som solskydd

Fotogalleri / realisering

Implementeringsalternativ