Skiljeväggar

Räcken består av en aluminiumram i vilken vertikala aluminium spröjsar är monterade. Man kan välja från två typer av skiljeväggar, de kan även kombineras med en fyllningsskivor.

Fotogalleri / realisering

Implementeringsalternativ